Boekhoudbeheer

Het boekhoudbeheer is:

  1. Het werken met een managementprogramma aangepast aan onze kantoren en door onze zorgen te ontwikkelen. Het genormaliseerde boekhoudplan gepubliceerd door de koning is verplicht voor alle mede-eigenaren van meer dan 20 percelen sinds 01/01/2013. De integratie van dit boekhoudplan in onze managementprogramma is dus vanzelfsprekend.
  2. De verwerking van bestellingen en facturen maakt een groot deel van onze opdracht uit. Het invoeren van een gepast proces is van primordiaal belang. Daarom worden alle bestelbonnen voor niet-contractuele prestaties aan de factuur gehecht op het ogenblik van haar ontvangst. Wat toelaat zich evenementen die zich in de loop van het boekjaar voorgedaan hebben gemakkelijk te herinneren. De controle van de rekeningen van de mede-eigendom wordt gemakkelijker voor de revisor die door de algemene vergadering werd aangesteld of door elke andere mede-eigenaar die er naar gevraagd heeft.
  3. Het gezonde beheer van de fondsen van de mede-eigendom. Werken worden enkel besteld wanneer de beschikbare fondsen ze mogelijk maken. De evaluatie van het werkkapitaal en het reservekapitaal worden systematisch ingeschreven op de dagorder van de gewone jaarlijkse algemene vergaderingen.
  4. Het minstens trimestrieel ter beschikking stellen aan de revisor van alle vereiste boekhoudstukken. De relatie die we met hem moeten hebben, moet optimaal zijn voor de presentatie van de gecontroleerde en nagekeken rekeningen aan de algemene vergadering. Hij is één van de doorslaggevende acteurs om de transparantie die wij aan onze boekhouding willen geven te waarborgen.
  5. Eenvormig opgestelde facturen om een optimaal klassement te waarborgen. Betalingen gebeuren pas na nazicht bij de RSZ van de betalingstoestand van de bijdragen van de prestatiehoudende onderneming.
  6. Een proactieve opvolging van de betalingssituatie van de eigenaren om situaties te vermijden die de mede-eigendom in moeilijkheden zouden kunnen brengen.